– Skulane legg viktig grunnlag for tilbakeflytting

Ny ungdomsskule og gode læringsarenaer står høgt på ønskelista til kommunalsjefen for skule og kultur.

Tilbake: Kommunalsjef skule og kultur, Kjell Solheim, med innlegg under fagdagen. Han meiner skulen legg viktig grunnlag for framtidig tilbakeflytting. 

Nyhende

På fagdagen drog Kjell Solheim fram skulen si rolle i eit tilbakeflyttingsperspektiv.