Disposisjonsfondet i Stryn er kraftig tappa

Utviklinga for lånegjelda og disposisjonsfondet til kommunen tilseier innstrammingar i åra som kjem.

Talas tale: Kontorsjef Randi Rørvik Lillestøl orienterte kommunestyret om disposisjonsfondet som er kraftig redusert siste åra. 

Nyhende

Måndag var det fagdag for kommunestyret. Her vart det orientert om status i dei ulike sektorane og den økonomiske ståda i kommunen. Dette for å gi politikarane eit best mogeleg grunnlag for budsjettarbeidet.