Den nordisk- katolske kyrkja i indre Nordfjord

Den nordisk-katolske kyrkja (DNKK) er aktiv i indre Nordfjord, og har eigne messer i Stryn.

Frå kyrkjehelga i Innvik: Frå v. prest fr. Lauritz Elias Pettersen i St. Mikael, Fredrikstad, sokneprest Olav Paulinus Øien i St. Sunniva, Bergen, kyrkjemedlem Magne V. Kristiansen, Stryn og biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth, sokneprest St. Olav i Ålesund. Foto: DNKK 

Vi skil oss ikkje mykje frå Den romersk-katolske kyrkja når det gjeld lærepunkt. Mest tydeleg er at vi ikkje ligg under paven

Ottar Myrseth, sokneprest i Den Nordisk-katolske kyrkja i Ålesund
Nyhende

Desse vert haldne i Betania. Men kva er Den nordisk-katolske kyrkja eigentleg, og korleis skil ho seg frå Den romersk-katolske?