Var lenge på leit:

Frå bedehustradisjon til katolsk tru

Ein av dei som lokalt er aktiv i Den nordisk-katolske kyrkja i Stryn er Magne V. Kristiansen, busett på Blakset. Han konverterte i godt vaksen alder.

På leiting: Magne V. Kristiansen er oppvaksen i luthersk bedehustradisjon, men var på leiting i truslandskapet. Då fann han Den nordisk-katolske kyrkja. Her med dua han skar ut til klokketårnet i St. Olavs kyrkje. Alle foto: DNKK 

Ein vert ikkje katolikk fordi ein diggar røykjelse og ikon eller no er fri det pietistiske skrømtet!

Nyhende

– Eg er vaksen opp i luthersk bedehustradisjon, og det er eg takksam for. Eg har ikkje behov for å «snakke ned» korkje bønemøte eller pietisme, seier han.