LEIAR:

Den svartaste dagen

Minnesteinen etter 22. juli - Betaniaparken Stryn.   Foto: Bengt Flaten

Om sår kan gro, vil saknet vere som livsvarige arr. Arr som av og til kan vere vonde

Nyhende

Mange av oss hugsar 22. juli 2011 like godt som det skulle ha vore i går. Som pårørande, nærståande eller kjenning med ein eller fleire av dei 77 som aldri kom tilbake, sit datoen spikra som den svartaste dagen i norsk historie sidan utbrotet av 2. verdskrig.