Vil reparere turstien til dette utkikspunktet

Søkjer kommunal støtte til tiltaket

Utsiktspunkt Utkikspunktet på fjellet Huaren har blitt hyppigare besøkt dei siste åra. No viser turstien dit teikn til slitasje  Foto: CAROLINE GJERDE (ARKIVFOTO)

Nyhende

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen ønskjer å restaurere turstien frå skogsbilvegen til utsiktspunktet på fjellet Huaren i Olden. I eit brev til Stryn kommune slår dei fast at stien er mykje nytta, både av lokalbefolkninga og tilreisande og viser no stor slitasje.