Delta-varianten dominerar no i Norge

På frammarsj i alle verdsdelar

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Andelen stadfesta tilfelle med deltavarianten i Norge har auka frå ein prosent i veke 18 til 58 prosent i veke 28, viser tal frå Folkehelseinstituttet.