Stryn kommune har mange ledige timer:

Mange har enno ikkje bestilt vaksinasjonstime

Om lag 1000 personar i Stryn kommune har enno ikkje bestilt time for vaksinering.

500 ledige timar Stryn kommune har stor kapasitet for vaksinering dei neste to vekene.  Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Alle over 18 år i Stryn kommune har fått moglegheit til å bestille time for vaksinering mot covid-19.