– Formannskapet må godkjenne løyve til bomveg

Det er usemje mellom drivaren av Videter Hotell og Stryn kommune, om kor vidt det er søkt om løyve til å etablere bomveg.

Bomveg: I følgje kommunen har ikkje Videseter Hotel søkt om lov til å kreve bomavgift. 

Nyhende

Også i år har der kome fleire klager på bomvegen og innkrevjinga av avgift ved Videseter Hotell. Det har også blitt stilt spørsmålsteikn ved om denne innkrevjinga er lovleg.