Reglane for koronapermitterte blir forlenga til 1. november

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil forlengje koronareglane for permitterte til 1. november etter eit møte med partane i arbeidslivet.

Regjeringa vil forlenge permitteringsreglane frå koronapandemien fram til 1. november.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Nyhende

Til NTB legg Røe Isaksen til at dagpengeperioden og den forhøgde dagpengesatsen òg blir forlengd.