Hogg ikkje grana for tidleg:

– Som å slakte lamma i juli

Det er gode prisar på skurtømmer av gran, samanlikna med få år tilbake. Det blir heller ikkje stilt strenge kvalitetskrav på tømmer til utlandet.

Rydding: Jakob Grøsvik til v. og Arnt Laukeland i skogvegen på Drageset. Lauvskogen lengst bak må ryddast for å sleppe opp grana som er planta.  Foto: Inge Fænn

Eg reknar med at Stryn kommune har eit potensial på 25.000 kubikk-meter i året

Nyhende

Skurprisen på tømmer har runda 600 kroner pr. kubikkmeter, og det blir ikkje stilt strenge krav til kvalitet, berre det er beint og utan rote.