Stadig nedgang for fylkesdeling i Sogn og Fjordane

Men fleirtalet vil framleis ha tilbake gamlefylket

Vestland fylke: Sogn og Fjordane og Hordaland vart slått saman 1. januar 2020.  Foto: fylkeskommunen

Nyhende

Det er 53,2 prosent av innbyggjarane i Sogn og Fjordane som vil ha tilbake det gamle fylket sitt. 38,2 prosent ønskjer at Vestland skal halde fram som eitt fylke.