– Vi er ikkje informert om planane for VIP

Stryn Høgre reagerer sterkt etter oppslag i Fjordingen om mogeleg badeland i Visnes Industripark (VIP). – Vi er ikkje informert, seier høgrepolitikar Arnljot Sæternes.

Kritisk: Arnljot Sæternes og Aud Løvlid (H) meiner politikarane burde vore betre informert om planane for Visnes Industripark. 

Nyhende

I brev til ordføraren og varaordføraren set dei spørsmålsteikn ved at formannskapet skal vere informert i saka. Både når det gjeld dei nye planane for VIP, og at det skal føreligge ei politisk bestilling om utgreiing av eksisterande brannstasjon på Petterneset.