Ønskjer ikkje å bli nabo til søppelcontainerar

Hytteeigarar i Hydla i Stryn likar dårleg planane for plassering av renovasjonsanlegg i nabofeltet.

Illustrasjonsfoto. 

Nyhende

Hytteeigarane Stian og Harald Endresen klagar til kommunen på den vedtekne detaljreguleringa av hyttefeltet Tindegrenda. Dei likar dårleg plasseringa av eit renovasjonsanlegg i nabo-hyttefeltet.