Parkeringstilsynet har avdekka fleire uregistrerte parkeringsplassar i Stryn:

Varslar tilsyn med p-plassar

Etter at Parkeringstilsynet var på synfaring i Stryn kommune er to verksemder varsla om tilsyn.

Ikkje utan vidare: Skal ein kreve inn parkeringsavgift vert det stilt krav til mellom anna registrering av verksemda og riktig skilting av området. 

Nyhende

Halgeir Jansen ved avdeling for Trafikant og køyretøy i Statens vegvesen opplyser til Fjordingen at