Kommunen klar med RTP-uttale

Slik prioriterar Stryn kommune i RTP

Kommunestyret stillte seg samrøystes bak kommunen sin uttale til regional transportplan

FV 5724 i Oldedalen Denne fylkesvegen har ifølge Stryn kommune høgast prioritet når det gjeld rassikring  Foto: Dagfinn Gytri

Nyhende

Det har vore retta skarp kritikk mot fylket sitt forslag til Regional Transportplan (RTP) som er på høyring til 21. september.