Steinalderfunn på hotelltomt overgjekk arkeologane sine forventningar

Etter eit utfordrande graveprosjekt har arkeologar funne kulturspor på tomta til Selje hotell på Stad som kan vere 4000 år gamle.

Grunna uvanleg gode bevaringsforhold er det beinmateriale i gravrøysene. Her tek arkeolog Lars J. Berge ut prøve frå eine gravrøysa.   Foto: Vestland fylkeskommune

Nyhende

Etter eit utfordrande graveprosjekt har arkeologar funne kulturspor på tomta til Selje hotell på Stad som kan vere 4000 år gamle.