Sensasjonelle trafikktal får kritikk:

Seksdoblar trafikk for Voldsfjordbru ved å utelate vedteken E39 Byrkjelo-Grodås

Bruforkjempar Odd A. Folkestad omtalte trafikkanalysen for ei mogleg Voldsfjordkryssing som «sensasjonell». Men analysen tek ikkje omsyn til at Byrkjelo-Grodås er valt som stamvegline for E39. 

Bru over Voldsfjorden, animasjon  Foto: Voldsfjordkryssing

Nyhende