Stilte spørsmål om når tid sentrumsplanen er klar

Torstein Tvinnereim (V) ville vite når tid ein ser føre seg at den pågåande områdereguleringa av Stryn sentrum er ferdig.  Foto: Roy Aron Brenvik Myklebust

Nyhende

I samband med kommunedirektøren si orientering til formannskapet, om ulike planar det vert jobba med i kommunen, vart det stilt spørsmål frå Torstein Tvinnereim om når tid den pågåande områdereguleringsplanen for sentrum er håp om å sjå ferdig.