Avskilta køyretøy:

Vart vurdert trafikkfarleg

Politiet gjennomførte saman med Biltilsynet kontroll i Stryn fredag.  Foto: (Illustrasjon) Bengt Flaten

Nyhende

Biltilsynet gjennomførte fredag ettermiddag og kveld kontroll ved Kjøs bru og på rv15, like ved Stryn sentrum. Kontrollen i Stryn vart gjennomført i samarbeid med Politiet.