Vurderer å flytte Mork rehabiliteringssenter

Mork rehabiliteringssenter vert no vurdert flytta til Volda sjukehus.

DPS: Hit kan Mork rehabiliteringssenter verte flytta. I dag er det distriktspsykiatrisk senter.   Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

Nyhende

Rehabiliteringssenteret i Volda, som også vert nytta av mange frå Nordfjord, vart i 2019 føreslått nedlagt. Året etter var det klart at senteret var berga frå nedlegging, etter store protester og markeringar med m.a. fakkeltog.