Slik verkar statsbudsjettet på lommeboka di

Pumpeprisen skal ikkje lenger skjermast for CO2-avgift, og flypassasjeravgifta kjem tilbake. Dei dyraste bustadene kan bli skattlagde kraftigare. For sekundærbustadar blir verdsetjinga auka til 95 prosent, medan hytter og fritidsbustader blir justert opp med 10 prosent.

For sekundærbustader blir verdsetjinga auka frå 90 til 95 prosent, medan hytter og fritidsbustader blir justerte opp med 10 prosent.  Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Nyhende

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tysdag fram det siste budsjettet til Solberg-regjeringa. Ei rekkje endringar i skattar og avgifter kan påverke lommeboka til folk.