Statsbudsjettet:

Meir pengar til førebygging av flaum og skred

NVE får 60 millionar kroner ekstra til førebygging av flaum og skred i forslaget til nytt statsbudsjett.

Illustrasjonsfoto Frå flaumen i Utvik 24.juli 2017.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Dermed har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til saman 660 millionar kroner å bruke på dette arbeidet i 2022.