Brannstasjon:

Søkjer om å få bli i dagens lokale

Søkjer: Stryn kommune søkjer Arbeidstilsynet om å få bli på Petterneset enno nokre år.  

Nyhende

Stryn kommune meiner at dei i saka om brannstasjon har funne eit godt alternativ til mellombels løysing for damegarderobe. Dette liknande brakkeløysinga som herrane har i dag. Kommunen har sendt søknad til Arbeidstilsynet om å få vere i dagens lokale i Perhusvegen fram til ein finn anna, varig løysing.