Vurderer å kvitte seg med fleire bygg

Etter ein større gjennomgang av alle kommunale bygg, vert det no laga ei liste over bygningar kommunen vurderer å avhende.

Seksjonsleiar: Egil Erdal, bygg og vedlikehald. 

Nyhende

Det var seksjonsleiar for bygg og vedlikehald, Egil Erdal, som i samband med økonomiplanen kunne opplyse om status-gjennomgangen som no er sluttført.