Oppstart av gang- og sykkelveg til våren?

Byggestart: Dersom alt går etter planen er målet å kunne starte bygginga av gang- og sykkelvegen mellom Loen og Solvik våren 2022..  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Gang- og sykkelvegen mellom Loen og Solvik er nesten ferdig prosjektert. Denne skal byggjast som spleiselag med fylket.