Håpar framleis på frivillige avtalar:

– Er ikkje i mål enno

Kommunedirektøren håpar å ha avtalane om kjøp av grunn i Olden, for bygging av gangveg, klare til politisk handsaming neste månad. Men kommunen har ikkje lukkast å lande frivillig avtale med alle grunneigarane enno.

Gangveg: Nordfjord Havn har eit mål om å kunne starte arbeidet med gangveg i Olden i januar-februar.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Kommunedirektør Jon B. Nesje kunne i si orientering til kommunestyret torsdag, opplyse at ein enno ikkje har klart å lande ei minneleg avtale med grunneigaren av 86/20 når det gjeld grunn til gangveg frå cruisekaia i Olden.