Kontrollerer om elektrisk og elektronisk avfall vert handtert ulovleg

Statsforvaltaren i Vestland gjennomfører for tida tilsyn med anlegg for EE- og metallavfall, for å sjå om EE-avfall vert handtert ulovleg. EE står for elektrisk og elektronisk avfall

Ulovleg handtering: Ulovleg handtering av EE-avfall er særskilt nemnt i Stortingsmelding 19 om miljøkriminalitet. Denne aksjonen er ein del av arbeidet med å forsterke kontroll- og anmeldingspraksis ovanfor aktørar omfatta av regelverket for EE-avfal, opplyser Statsforvaltarenl.   Foto: Statsforvaltaren i Vestland

Nyhende

Nordmenn er i verdstoppen når det gjeld forbruk av elektriske og elektroniske produkt, ifølgje Miljødirektoratet.