Stryn: 79 prosent har teke to vaksinedosar

Koronavaksine: Kring 80 prosent av innbyggjarane i Stryn har teke begge koronavaksinene.   Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Den generelle kapasiteten i høve korona er trappa ned i kommunen. I følgje kommunedirektøren er det no opp til kommunane sjølve å vurdere situasjonen og kva beredskap ein skal ha. Stryn er i gang med å gi tredje vaksinedose til innbyggjarar i aldersgruppa 65 pluss, og når det gjeld dose ein har 89 prosent teke denne og 79 prosent har teke to dosar.