Fotballforbundet gjekk hardt ut i media og advarte mot fråfall i seniorfotballen:

– Vi føler oss motarbeidd

– Fotballkretsen burde løfta blikket og sett kva som er lagt ned av innsats og ressursar for å få til eit opplegg rundt Stryn 2 denne sesongen, i staden for å annullere alle resultata med eit pennestrøk.

Kritiske: Styreleiar i Stryn fotball, Ivar Paulsen (t.v.) og dagleg leiar John Os meiner fotballkretsen burde løfta blikket i staden for å følgje regelverket slavisk.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Det seier styreleiar i Stryn fotball, Ivar Paulsen, og dagleg leiar John Os.