Mørklagt i Tonningsgata

Mørk hovudgate: Gatelysa i Tonningsgata har vore ute av drift i to dagar.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Gatelysa i Tonningsgata i Stryn har vore ute av drift i to dagar.