Demningen var blitt dårleg og vasstanden låg:

Laga ny demning på dugnad

Låg vasstand gav hint om at demningen ved Demmene på Ulvedal var blitt dårleg. Men med rask og resolutt handling er ny demning av adelmateriale komen på plass.

Grundig: Grundig, god og effektiv jobb vart gjort for å sikre ny demning. Her to av representantane frå tysdagstreff-gruppa i full sving, Erik Ivar Ulvedal t.v. og Hallvard Allmenning. Alle foto: Ansvarsgruppa for Sagedammen 

Den nye demningen er av adelmateriale, så han skal vare lenge!

Ottar Ulvedal, som er leiar i ansvarsgruppa for Sagedammen, Ulvedal Kulturpark
Nyhende

Det var etter kvart blitt lite vatn ved Demmene, som ligg ovanfor kvernhusa og Sagedammen på Ulvedal på Nordsida.