Stor andel av honndølene mistenker politisk misbruk av makt

Berre 55 prosent av dei spurde i Hornindal meiner dei folkevalde ikkje misbruker makta si til personleg fordel. Berre 40 prosent seier at ein som regel kan stole på løftene frå kommunepolitikarane.

Sverre Leivdal (Ap): Leivdal er varaordførar i Volda kommune og ein av dei folkevalde politikarane frå Hornindal. 

Nyhende

Demokratiundersøkinga som blei gjennomført blant innbyggjarar i nye Volda i 2021, gir gjennomgåande meir negative svar frå dei som bur i tidlegare Hornindal kommune, samanlikna med innbyggjarar i gamle Volda kommune.