Stryn kontrollutval:

Spurde om fordelinga av 5 mill. koronakroner

Kontrollutvalet ville vite korleis kommunen har gått fram ved fordelinga av fem millionar koronakroner.

Kommunedirektør Jon B. Nesje (t.v.) var invitert til kontrollutvalet tysdag for å svare på spørsmål om kommunen si handtering av den statlege pandemistøtta. Utvalsleirar Roar Grønmo (midten)  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Kommunen si handtering av pandemistøtte var eit av punkta under Stryn kontrollutval sitt møte tysdag. Kommunedirektør Jon B. Nesje var til stades for å orientere om fordelinga som har vore gjort over totalt tre utlyste rundar der totalt 5 millionar kroner har blitt fordelt blant 46 søkjarar.