LEIAR:

Løysing som gir gangveg i Olden

Planane: Slik ser Stryn kommune føre seg at terminalområdet skal bli, med brei promenade frå cruisekaia mot Olden sentrum. 

Partane kan vere stolte av at dei alle har bidrege til framtidsretta løysingar for Olden

Nyhende

Forhandlingane har pågått lenge og intenst, og ikkje utan fleire verbale kampar undervegs. Fleire av stridigheitene som lenge verka å vere fastlåste, er no løyste opp. Torsdag fekk først formannskapet og deretter kommunestyret presentert forslag til avtale mellom kommunen og ialt sju partar i Olden, i tillegg til fylkeskommunen.