Høyre og Frp:

Ville ekskludere inkluderingsutvalet

– Behovet for eit inkluderingsutval er ikkje-eksisterande, sa Aud Løvlid (H) når utvalet som prøveprosjekt skulle evaluerast. Det fekk Høgre lite støtte for.

Lite støtte for avvikling: Aud Løvlid (H) til høgre og partifelle Arnljot Sæternes ville avvikle inkluderingsutvalet frå nyttår. Det var ikkje Silje Skarstein (Sp) Kari Synnøve Muri (KrF) eller Torstein Tvinnereim (V) samde i. Tvinnereim tok til orde for å gje utvalet eit år til. – Eitt år er for kort tid for å kunne vurdere verdien av det arbeidet utvalet gjer, sa Tvinnereim.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Inkluderingsutvalet, med fem medlem og like mange varamedlem, vart oppretta i februar i år etter forslag frå Stryn Venstre.