Ingen brannteppe til beredskapen for Oppljostunnelen

Statens vegvesen gjev bort branntepper til brannvesen med tunnelberedskap. Brannvesena i Ottadalen som har Byrbergtunnelen og delar av Oppljostunnelen på riksveg 15 har ikkje fått.

Illustrasjon  Foto: Statens vegvesen

Nyhende

Med branntepper kan bilbrannar i tunnelar blir raskt sløkt.