Legar varslar om at kommunar må avbestille vaksinedosar

Regjeringa har bede kommunane doble takten på vaksinasjonen av tredje dose. Men det er ikkje nok armar å setje dei i, skriv 72 kommuneoverlegar i ein kronikk.

Illustrasjonsfoto: Det er ikkje mogleg å vaksinere alle over 65 år før jul slik helsestyresmaktene ønskjer, meiner 72 kommuneoverlegar. Årsaka er at det i mange kommunar ikkje har fått lang nok tid sidan andre vaksinedose, skriv dei i ein kronikk.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

«At FHI nå 'tvangssender' vaksinedoser til kommunene har i stor grad resultert i en ting: Merarbeid. Vi må nå bruke tid på å avbestille doser. For vi har ikke nok godkjente armer å sette dosene i!", skriv kommuneoverlegane Cato Innerdal og Bjarte Sørensen på NRK Ytring m.a. Fjordingen.