Oransje nivå for flaum og jordskred

- Vi ventar ein alvorleg situasjon som krev førebuing

Det er venta 100 - 150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Fleire jord- sørpe og flaumskred er forventa

Strynevassdraget: Strynevassdraget kan bli høgt i løpet av onsdag og torsdag. I tillegg til høgare temperaturar, er det meldt svært store nedbørmengder. Varsom varslar oransje nivå for flaum og jord/sørpeskred  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Det kalde, flotte vintervèret får ei svært våt avslutning onsdag. Temperaturane stig og det er venta regn, enorme mengder regn.

For Stryn onsdag og torsdag varslar yr.no i skrivande stund over 50 mm nedbør og ni varmegrader onsdag og 40 mm nedbør torsdag. For Hornindal varslar yr henhaldsvis 47 mm og 38 mm nedbør.

Varsom.no varslar måndag om oransje nivå (stor fare) for både jord- og sørpeskred og stor flaumfare onsdag og torsdag.

- Fleire jord- sørpe- og flaumskred er venta. Nokre kan få store konsekvensar og utsett bebyggelse kan bli råka. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løysast ut i relativt slake hellingar der vatn samlast opp. For flaum- og jordskred er bratte skråningar, bekker og elveløp med stor vassføring spesielt utsatt, skriv varsom.

Med gjeldande prognose er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særs utsett. Det er venta 100 - 150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag.

Ifølge prognosane vil det regne også i høgfjellet og NVE bur seg på at snøsmelting vil kome på toppen av nedbøren.

Elise Trondsen i flaum- og jordskredvarslinga ventar skred, omfattande overfløymingar og erosjonsskadar.

– Vi ventar ein alvorleg situasjon som krev førebuing og som kan medføre alvorleg skade, seier Trondsen som oppmodar folk om å førebu seg.

Statsforvaltaren i Vestland har og sendt ut pressemelding om vêrsituasjonen.

– Saman med høg temperatur og sterk vind vil det gi stor snøsmelting i område med snødekke. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om 80–120 millimeter nedbør i løpet av 24 timar i Sogn og Fjordane-delen av fylket frå onsdag klokka 14, åtvarar Statsforvaltaren.

Varsom oppmodar deg til å halde deg oppdatert på vervarslinga.

- Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsake skred. Ver spesielt merksam på utglidningar i område der det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsettingar. Varsle beredskapsansvarleg i kommunen ved observasjon av slike hendingar, rår Varsom.