Endringar i barnevernlova - nye krav og klargjering av kommuneleiinga sitt ansvar

Med barnevernsreforma som vart innført 1. januar kom det endringar i barnevernlova. Det vil også kome endringar i velferdslovverket i august.

Illustrasjon.  Foto:

Nyhende

I samband med barnevernsreforma har det kome fleire lovendringar. Målet er å sikre at barn og unge får god hjelp til rett tid og at dei får eit heilskapleg tilbod, opplyser Statsforvaltaren i Vestland.