Oppgraderar varsel til ekstremvêr:

No kjem ekstremvêret "Gyda"

Oppgraderar varslet til ekstremvêr

Illustrasjonsfoto Ekstremvêret "Gyda" er venta, spesielt i Møre og Romsdal som no har fått raudt (høgaste) farevarsel for flaum. Førebels er det oransje varsel for Sogn og Fjordane  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

NVE varsla måndag om oransje varsel for flaum og jord/sørpeskred, men tysdag oppgraderar ein altså varselet til ekstremvêr.

– Vi har bestemt oss for å oppgradere det oransje farenivået vi melde i går frå oransje til raudt, altså det høgste nivået, for Møre og Romsdal og sør i Trøndelag, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK Vestland.

Ekstremvêret, som har fått namnet «Gyda», vil treffe Møre og Romsdal og delar av Trøndelag hardast. Våtast blir det frå onsdag ettermiddag til torsdag kveld. I tillegg blir det storm frå vest i fjellet.

– Vi vil framleis halde på det oransje farevarselet for Sogn og Fjordane og Oppland, og gult farevarsel Hordaland og Nord-Trøndelag, seier Fagerlid til kanalen.

Meteorologen er mest uroa for midtre og indre strok av områda der ekstremvarselet gjeld.

- I tillegg til dei store regnmengdene får vi også veldig mild luft med snøsmelting i tillegg, seier Fagerlid.

Tysdag vaslar også Statsforvaltaren om oppgraderte varsel om fare for flaum, jord-, sørpe- og flaumskred, og snøskred. I samråd med NVE har dei no oppgradert til raudt nivå for følgjande kommunar i Vestland:

  • Stryn
  • Gloppen
  • Sunnfjord
  • Sogndal
  • Luster
  • Lærdal
  • Årdal

Varsom oppmodar deg til å halde deg oppdatert på vervarslinga og førebu deg.
- Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsake skred. Ver spesielt merksam på utglidningar i område der det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsettingar. Varsle beredskapsansvarleg i kommunen ved observasjon av slike hendingar, rår Varsom.