Stryn kommune omorganiserer:

Opprettar ny stilling med endå breiare ansvarsområde

To tidlegare ansvars- område blir organisert i ei ny kommunalsjefstilling.

Fleire oppgåver: Den nyoppretta stillinga som kommunalsjef samfunnsansvar skal kombinere stillinga som kommunalsjef teknisk med stillinga som plan- og næringssjef. 

Nyhende

I samband med budsjettprosessen i fjor haust vart det opplyst at omorganisering vert eit viktig fokusområde i Stryn kommune framover. Eit første synleg grep er ei nyoppretta stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling.