Heimeskule på grunn av stengd veg

Fleire born i Stryn kommune må no vere heime frå skule og barnehage på grunn av rasfare og stengde vegar.

Heimeskule: Fylkesveg 5724 mellom Olden og Briksdal er stengd, etter at NVE har sendt ut raudt farevarsel i høve jord-, sørpe og flaumskred. På kjøkenet på Gjerde er det difor heimesklue for Mathias (11), Jacob (15) og Mia (7).   Foto: Privat

Nyhende

På Gjerde i Olden har Mia (7), Mathias (11) og Jacob (15) heimeskule. Dei er naboar til det store jordskredet som gjekk i Olden i november 2020, og opplevde den gongen korleis stein, jord og vatn velta ned fjellsida og over vegen mellom gardane Gjerde og inste Strand.