Tilrår å ikkje høyre på Statsforvaltaren

Held fast Kommunedirektøren tilrår at Stryn formannskap ikkje tek klaga frå Statsforvaltaren til følgje. Her frå møtet i november der politikarane vedtok å imøtekome dispensasjonssøknaden frå Dagfinn Muri.  Foto: Roy Aron B. Myklebust

Nyhende

I november gav Stryn formannskap Dagfinn Muri dispensasjon frå kommuneplanen til å omdisponere jordbruksareal til næringsføremål. Dette i samband med planar om garasjebygg på gbnr. 86/7 i Olden. Garasjen skal huse eit togsett nytta til turisttransport.