Bunnpris i Olden må halde stengt grunna korona

Bunnpris i Olden har sett seg nøydde til å stenge butikken i to dagar. Dette på grunn av koronasmitte blant dei tilsette.

Må stenge: Daglegvarebutikken Bunnpris Olden held stengt nokre dagar. Dette grunna koronasmitte blant dei tilsette.  Foto: berit melheim

Nyhende

Innehavar Andre Opheim stadfesta ovanfor Fjordingen torsdag at daglegvarebutikken i Olden sentrum må halde stengt grunna koronasmitte.