Endeleg avgjerd for utbyggingssøknaden til gastrobaren

Synfaring: Torsdag var formannskapet på synfaring ved Stryn Gastrobar i høve utbyggingssøknaden. Seinare på dag fall avgjerd i saka. F.v.: Ole Jakob Osvold (iVest Consult), Arnljot Sæternes (H), Aud Løvlid (H), Kari Synnøve Muri (KrF), Jan Egil Flo (medeigar gastrobaren), Per Kjøllesdal (Sp), Haldor Hove (Ap) og Torstein Tvinnereim (V). 

Nyhende

Etter synfaring og ny handsaming av dispensasjonssøknaden frå Stryn Gastrobar, i høve utbyggingsplanane ved serveringsstaden, fall det endeleg avgjerd i saka i formannskapet torsdag.