Opprydding etter «Gyda»:

Reinska opp etter steinsprang i Flostranda

Ekstremvêret «Gyda» førte til at fleire fylkesvegar i indre Nordfjord vart stengde. Sjølv om ikkje vårt område vart hardast råka, så vart det likevel ein del oppryddingsarbeid fredag morgon og føremiddag.

Flovegen: Ein stor stein og eit lite ras måtte ryddast før vegen vart opna for fri ferdsel.   Foto: anders kåre roset, mesta

Nyhende

Fylkesvegane til Flo, Lodalen og Oldedalen vart alle stengde tysdag grunna rasfare. Tidleg fredag vart vegane til Lodalen og Oldedalen opna, litt seinare på dag kunne ein også opne vegen til Flo.