- Indre er beste løysinga

Etter opplysningane vi har fått i dag ser eg det indre alternativet som beste løysinga, seier leiaren i samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane, Arnstein Menes etter KVU-møtet i Ørsta.
Nyhende

- Eg må understreke at dette er mi personelege oppfatning. Saka skal til samferdsleutvalet i høyringsrunden, seier Menes. Han grunngjev det han seier med at dette er ein veg der vi må tenkje Vestlandet. Det som tel er beinast og kortast. Det er ikkje lokal veg korkje i Nordfjord eller andre stader.

Les meir i papiravisa