Varm takk til doktor Hoff

Nærare hundre personar deltok på avslutningsfesten for Harald og Inger Hoff.

  Foto: Harald Vartdal

Nyhende

Frå Olden Raud Kross, Vikane Røde Kors, Stryn kommune og fleire privatpersonar vart det overrekt gåver og gode ord til legeteamet som i 39 år har skapt tryggleik for folk i Olden og Vikane.

- Dette har vore ein dag som vi vil hugse attende på med glede, sa legen som snart går over i pensjonistane sine rekkjer.Les meir i papiravisa