Varm takk til doktor Hoff

Nærare hundre personar deltok på avslutningsfesten for Harald og Inger Hoff.
Nyhende

Frå Olden Raud Kross, Vikane Røde Kors, Stryn kommune og fleire privatpersonar vart det overrekt gåver og gode ord til legeteamet som i 39 år har skapt tryggleik for folk i Olden og Vikane.

- Dette har vore ein dag som vi vil hugse attende på med glede, sa legen som snart går over i pensjonistane sine rekkjer.Les meir i papiravisa