Reknefeil forseinkar tunnelopning

Nyhende

Opninga av Holentunnelen på fv 60 mellom Olden og Innvik vert forseinka.

- Det blir ikkje opning av Holentunnelen før til hausten. Endeleg dato er ikkje fastlagt, men arbeidet er forseinka på grunn av ein reknefeil frå ein konsulent som arbeidde med konkurransegrunnlaget. Det gjeld ikkje sjølve tunnelen, men armeringa til portalane, seier Margot Åsebø i Statens vegvesen.

Den delen av veganlegget som ligg i dagen, blir ferdig til 1. juli.Les meir i papirutgåva